Vỡ Tan - Trịnh Thăng Bình | Tập 4 | Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2016 [Official] - Japanese Video

Vỡ Tan - Trịnh Thăng Bình | Tập 4 | Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2016 [Official] 2 years ago

8, 746, 241 Video Watch

37, 286 Video like  

Vỡ Tan - Trịnh Thăng Bình | Tập 4 | Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2016 [Official] - Japanese Video

Comments